CHIRURGIA

CHIRURGIA to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Sama nazwa chirurgii identyfikowana jest z chirurgią ogólną. Część ogólna dotyczy ogólnych zasad gojenia się ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed i po operacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Nasi lekarze udzielą Państwu porad i konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej, podologii czyli chorób naczyń kończyn dolnych, również specjalizują się w leczeniu trudno gojących się ran o wielorakim podłożu między innymi stopa cukrzycowa, korekt wad stopy, przepukliny, wrastających paznokci, oraz innych problemów chirurgicznych.

SEP-MED Sp. z o.o., ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział GospKrajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000246638,
kapitał zakładowy 150 000 PLN.
Copyright © 2011 SEP-MED
Realizacja: NETKATA