MEDYCYNA PRACY

Medycyna pracy zajmuje się badaniem i monitorowaniem zdrowia wszystkich pracowników. Lekarz medycyny pracy ma dodatkowo za zadanie wykrywać zagrożenia zdrowotne, które mogą stwarzać konkretne miejsca i stanowiska pracy. Lekarz wydaje zaświadczenia o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwskazań do pracy. Medycyna pracy to dziedzina medycyny, która zajmuje się ochroną zdrowia osób pracujących w ramach profilaktyki zdrowotnej. Lekarz medycyny praca bada również wpływ środowiska pracy na prcownika i ocenia jego zdolność do wykonywania zawodu i określonych obowiązków. Lekarz medycyny pracy zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób. Przeprowadza badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników na zlecenie ich pracodawcy. Systematyczna kontrola pracowników pozwala na ocenę ich stanu zdrowia, ale również na wykrywanie szkodliwych czynników, które wynikają z warunków pracy. Leakrz medycyny pracy dodatkowo informuje pacjentów, jak prowadzić zdrowy tryb życia i zapobiegać ewentualnym zmianom zdrowotnym.

 

Nasze wykwalifikowane pielęgniarki zapraszają codziennie w godzinach 8-18

Szczególnie polecamy pakiety badań w bardzo korzystnych cenach. Możesz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych.

Dostępne pakiety:

- endokrynologiczny,

- małego dziecka,

- kobiety ciężarnej,

- 40-to latka,

- 40-to latki,

- po 60-tce,

- kardiologiczny,

 - nerkowy,

- badania okresowe,

- tarczycowy, 

- hormonalne. 

SEP-MED Sp. z o.o., ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział GospKrajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000246638,
kapitał zakładowy 150 000 PLN.
Copyright © 2011 SEP-MED
Realizacja: NETKATA