PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Wystarczy wypełnić deklaracje wyboru lekarza oraz pielęgniarki POZ, aby bezpłatnie korzystać z usług lekarza rodzinnego, badań diagnostycznych, laboratoryjnych i RTG.

serdecznie zapraszamy całe rodziny

SEP-MED Sp. z o.o., ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział GospKrajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000246638,
kapitał zakładowy 150 000 PLN.
Copyright © 2011 SEP-MED
Realizacja: NETKATA