DIABETOLOGIA

DIABETOLOGIA to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem cukrzycy i jej powikłań.

Nasz lekarz zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z cukrzycą, prowadzi edukację pacjentów w zakresie: obsługi glukometrów, nauki techniki podawania insuliny oraz miejsc ich podawania. Lekarz stara się wpoić pacjentom podstawowe zasady żywienia, diety, umiejętności samokontroli.

SEP-MED Sp. z o.o., ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział GospKrajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000246638,
kapitał zakładowy 150 000 PLN.
Copyright © 2011 SEP-MED
Realizacja: NETKATA