Rejestracja online

1. System rezerwacji internetowej pozwoli Państwu wybrać dogodny dla siebie termin wizyty.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz personel skontaktuje się z Państwem, aby potwierdzić możliwość rezerwacji.

Dane kontaktowe

Prosimy o uzupełnienie danych umożliwiających potwierdzenie rezerwacji

Skąd o nas wiesz
SEP-MED Sp. z o.o., ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział GospKrajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000246638,
kapitał zakładowy 150 000 PLN.
Copyright © 2011 SEP-MED
Realizacja: NETKATA