Ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa

E - recepta

Potrzebujesz e-recepty?

Zaznacz, czy jesteś naszym pacjentem

Jestem pacjentem SEP-MED
Nie jestem pacjentem SEP-MED

  DANE PACJENTA
  LISTA LEKÓW  WYMAGANE OŚWIADCZENIA I ZGODY
  E - Pacjent

  Zarejestruj się w serwisie pacjent.gov.pl

  Deklaracja

  Możesz też pobrać, wydrukować oraz wypełnić deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza
  podstawowej opieki zdrowotnej.

  Przynieś wypełniony dokument do naszej placówki.

  Możesz też pobrać, wydrukować oraz wypełnić deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki
  podstawowej opieki zdrowotnej.

  Przynieś wypełniony dokument do naszej placówki.

  Możesz też pobrać, wydrukować oraz wypełnić deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej
  podstawowej opieki zdrowotnej.

  Przynieś wypełniony dokument do naszej placówki.