Ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa

USG Piersi

USG to podstawowe badanie wykonywane w ramach profilaktyki nowotworu piersi, pozwalające wykryć zmiany, które nie są jeszcze wyczuwalne na poziomie palpacyjnym, ani zauważalne wzrokowo. Ponadto stosowane jest ono w różnicowaniu zmian torbielowatych i litych oraz w ocenie wielkości i granic zmian ogniskowych.

Badanie USG piersi wykonywane jest w gabinecie ginekologicznym lub radiologicznym. Średni czas jego trwania to 15 minut. Przed badaniem lekarz przeprowadza wywiad – prosi pacjentkę o udzielenie odpowiedzi na pytania, dotyczące samodzielnych obserwacji piersi, czynników ryzyka nowotworu piersi i przypadków chorób nowotworowych w rodzinie.

USG piersi przeprowadza się w pozycji leżącej, z odsłoniętą klatką piersiową i rękami umieszczonymi pod głową. Lekarz nakłada na badany obszar cienką warstwę żelu, który ułatwia przesuwanie głowicą aparatu ultrasonograficznego, po czym przystępuje do właściwego badania. Końcówką aparatu wykonuje na skórze podłużne i okrężne ruchy, lekko uciskając przy tym piersi. W ramach badania USG piersi obserwuje się też okoliczne węzły chłonne (pod pachami). Sygnał odbierany przez głowicę aparatu jest widoczny na monitorze, a wynik badania w formie opisowej otrzymuje się od razu po jego zakończeniu.