Ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa

Specjalizacje

Medycyna pracy

Medycyna pracy zajmuje się badaniem i monitorowaniem zdrowia wszystkich pracowników. Lekarz medycyny pracy ma dodatkowo za zadanie wykrywać zagrożenia zdrowotne, które mogą stwarzać konkretne miejsca i stanowiska pracy. Lekarz wydaje zaświadczenia o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwskazań do pracy. Medycyna pracy to dziedzina medycyny, która zajmuje się ochroną zdrowia osób pracujących w ramach profilaktyki zdrowotnej. Lekarz medycyny praca bada również wpływ środowiska pracy na prcownika i ocenia jego zdolność do wykonywania zawodu i określonych obowiązków. Lekarz medycyny pracy zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób. Przeprowadza badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników na zlecenie ich pracodawcy. Systematyczna kontrola pracowników pozwala na ocenę ich stanu zdrowia, ale również na wykrywanie szkodliwych czynników, które wynikają z warunków pracy. Leakrz medycyny pracy dodatkowo informuje pacjentów, jak prowadzić zdrowy tryb życia i zapobiegać ewentualnym zmianom zdrowotnym.

Nasi specjaliści z dziedziny: medycyna pracy

sepmed warszawa niepubliczny zaklad opieki zdrowotnej ikona user

dr n. med. Grażyna Głowacka

Medycyna pracy