Ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa

Specjalizacje

Pulmonologia

Lekarz, absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestnik Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie nauk medycznych, jeden z założycieli oraz późniejszy przewodniczący i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Iron Lung przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2016-2019, aktywny uczestnik i laureat licznych konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz szkoleń z zakresu pneumonologii i bioinformatyki. Autor wielu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach medycznych.  Ambasador Biura Karier WUM w latach 2018-2019. Laureat stypendium Rektora WUM dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku 2023.

Zainteresowania badawcze obejmują między innymi choroby płuc (w tym m. in. choroby takie jak astma, POChP, rak płuca, niewydolność oddechowa), problematykę zdrowia publicznego i medycyny społecznej.

Nasi specjaliści z dziedziny: pulmonologia

sepmed warszawa niepubliczny zaklad opieki zdrowotnej ikona user

lek. Michał Rząd

w trakcie specjalizacji z chorób płuc